Seværdigheder i Forenede Arabiske Emirater

Åben kort
Coat of arms: Forenede Arabiske Emirater

09:23:06

Landekode ISO AE

Telefonopkald +971

Tidszone Asia/Dubai

Hovedstad Abu Dhabi

Mest populære byer

Abu DhabiEmiratet Abu DhabiBefolkning:1 145 000
AjmanEmiratet AjmanBefolkning:238 119
Al-AinEmiratet Abu DhabiBefolkning:766 936
Dibba Al-FujairahEmiratet FujairahBefolkning:29 301
Dibba Al-HisnEmiratet SharjahBefolkning:26 395
DubaiEmiratet DubaiBefolkning:3 052 089
FujairahEmiratet FujairahBefolkning:92 201
GhayathiEmiratet Abu DhabiBefolkning:14 022
HattaEmiratet DubaiBefolkning:12 200
Jebel AliEmiratet DubaiBefolkning:31 634
KalbaEmiratet SharjahBefolkning:35 000
Khor FakkanEmiratet SharjahBefolkning:48 325
Madinat ZayedEmiratet Abu DhabiBefolkning:29 095
Ras al-KhaimahEmiratet Ras al-KhaimahBefolkning:263 000
RuwaisEmiratet Abu DhabiBefolkning:15 511
SharjahEmiratet SharjahBefolkning:1 274 749
SilaEmiratet Abu DhabiBefolkning:7 900
Umm al-QuwainEmiratet Umm Al QuwainBefolkning:34 637

📑 Alle kategorier

Administrative område niveau 1Administrative område niveau 2AdvokatAkvariumAmbassadeApotekBageriBankBarBegravelse hjemBibliotekBilforhandlerBilreparationerBilvaskBiografBlikkenslagerBlomsterhandlerBog butikBowlingbanerBrandstationBusstoppestedButikBydelBydel niveau 1Bydel niveau 2Bydel niveau 3Bydel niveau 4CafeCampingpladsCykel butikDagligdags områdeDagligvarebutikDyrehandelDyrlægebehandlingEjendomsmæglerElektrikerElektronik butikEtableringFilmudlejningFinansiereFlyttefirmaForlystelsesparkForsikring agenturForudsætningFysioterapeutGuldsmedGymHindu TempleHjem varer butikHospitalHovedentreprenørHårplejeIndkøbscenterIsenkræmmerKasinoKirkeKirkegårdKommunenKunstgalleriKøbmand eller supermarkedLandLetbane stationLogiLokalitetLufthavnLåsesmedLægeMadMalerMetrostationMoskeMuseumMåltid leveringMåltid takeawayMøbelbutikNabolagNatklubNaturlige trækOpbevaringParkereParkeringPengeautomatPolitiPolitiskPostkontorPunkt af interesseRegnskabRejsebureauRestaurantRetsbygningRuteRv park, campingRådhusSko butikSkoleSkønhedssalonSpaStadionSted for tilbedelseStormagasinSubpremiseSundhedSupermarkedSynagogeTagdækning entreprenørTandlægeTankstationTaxaholdepladsTogstationTransit stationTøjbutikUniversitetVasketøjVejkrydsVinhandelZooadministrative område niveau 3administrative område niveau 4administrative område niveau 5biludlejning